Chytrý dům je vybaven mnoha typy detektorů a senzorů, které jsou schopny rozpoznat například přítomnost kouře, vody nebo únik plynu. Je také schopen vás upozornit třeba na zapnuto plotýnku. Inteligentní elektroinstalace vás upozorní v případě, že se u některého spotřebiče objeví závada.

Systém vás obratem na dané situace upozorní a reaguje. Odvrátí tak škody nejen na majetku, ale i na zdraví. V případě, že nastane nouzový režim systém je schopen při požáru, který například vznikl v noci  vám nejen osvítím únikovou cestu, ale také vypne ventilaci, aby se požár po domě dále nešířil a současně dovede přivolat pomoc.